Ansatte

1. Lege Sara Roald
Allmennlege i spesialisering
Fastlege
På kontoret mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag.
Går ut i permisjon 14. juli 2021

2. Lis-lege Aurora Devold Refsum
Vikar på liste uten fastlege. Slutter 09. august 2021
På kontoret mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag.

3. Lege Christoffer Vadseth
Allmennlege i spesialisering
Fastlege, helsestasjonslege og sykehjemslege
For tiden i permisjon, tilbake 09. august 2021
På kontoret mandag, tirsdag, onsdag, torsdag til kl 12. og fredag etter kl. 12. 

4. Lege Amshala Anton
Fastlege
På kontoret mandag, tirsdag etter kl 12, onsdag, torsdag etter kl 12. og fredag

5. Lege Asbjørn Støversten
Spesialist i Allmennmedisin
Fastlege
På kontoret mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og annenhver fredag.

6. Lege Sri Ramya Balendra
Fastlegevikar
På kontoret tirsdag, onsdag, torsdag og fredag fra kl. 09.00

7. Lege Benjamin Suhanthakumar
Turnuslege og sykehjemslege frem til 31. august 2021.
På kontoret mandag etter kl. 12, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag.

Helsesekretær Anita Vestre, 80%

Helsesekretær Marianne Varpe, 100%

Helsesekretær Hilda Alvestad, 100%

Helsesekretær Mariann Bjørlykhaug, 80%

Sykepleier Heidi Farstad Fjørtoft, 50%

Helsesekretær Liudmila Komarova, 100%

Sykepleier Lena Gjerset, vikar

Sykepleier Marion Emilie Mølsæter, vikar

Helsesekretær Jannike Hjertvik Nilsen, vikar

 

Ferieavvikling 2021

Asbjørn Støversten, uke 24, 25, 29, 30 og 31

Amshala Anton, uke 27, 28, 29 og 30

Aurora Devold Refsum, uke 26, 27, 28 og 29

Sri Ramya Balendra, uke 30, 31, 32, og 33

Benjamin Suhanthakumar. uke 33 og 34